Főoldal 2018-01-17T11:45:11+00:00

DIJELATNOSTI

Naše dijelatnosti su usmjerene na uspjeh i zadovoljstvo naših klijenata.

ČELIČNE CIJEVI

CIJEVNA ARMATURA

FITINZI, PRIRUBNICE

AKZ MATERIJALI

KOMPENZATORI

PRODAJA I IZNAJMLJIVANJE STROJEVA ZA GRADNJU CIJEVOVODA

PRETAKALIŠTA I RUKE ZA PRETAKANJE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

UREĐAJI ZA ISPITIVANJE PROBOJNOSTI VANJSKE IZOLACIJE ČEL. CIJEVI

ČIŠĆENJE CIJEVNIH SNOPOVA

UREĐAJI ZA IZVLAČENJE CIJEVNIH SNOPOVA IMENJIVAČA (PUŠ-PULERI)

“THE RIGHT TOOLS ARE HALF THE JOB.”

Čišćenje cijevnih snopova
Izvlačenje cijevnih snopova
IZNAJMLJIVANJE

FILOZOFIJA

Brz, fleksibilan i pouzdan servis naših klijenata širom svijeta.

U centar naših aktivnosti smo postavili zadovoljstvo i uspjeh naših klijenata. Naša snaga se zasniva na inženjerskom znanju i međunarodnom dobavljačkom iskustvu od preko 25 godina. Stoga smo sposobni izvesti kompletne isporuke po narudžbi klijenata u nafti, plinu, energetici i petrokemiji, doma, u regionu Srednje i Južne Europe pa i na dalekim destinacijama.  

U mogućnosti smo zadovoljiti i specijalne, individualne zahteve naših klijenata. Ponosni smo na naše kvalitetne dobavljače kao i na naše uspjehe u Mađarskoj, u našem regionu pa i u nekim zemljama Bliskog i Dalekog Istoka. Uspješno smo sudjelovali kao dobavljači u projektima skoro svih većih poduzeća nafte, plina, energetike i petrokemije u ovom regionu kao što su MOL, FGSZ, INA, PLINACRO, NIS, SRBIJAGAS, OMV-Petrom, EON, EON Gaz i dr.

ISKUSTVO I KONKURENTNOST
Imamo preko 15 godina dobavljačkog iskustva u realizacijama domaćih i inozemnih projekata. Naša konkuentnost se krije, fleksibilnosti i orijentaciji na klijente i iskusnom timu i u međunarodnim odnosima prije svega u Centralnoj, Južnoj i Istočnoj Europi. Sposobni smo ponuditi i isporučiti kompletne projektne pakete a isto tako i potrebna logistička riješenja a sve to na zadovoljstvo naših klijenata.

INŽENJERSKO RAZMIŠLJANJE
Naše poduzeće stoji na raspolaganju klijentima u isporuci cijevi cijevovoda i tehnoloških vodova, raznih komponenti cijevovodnih sustava, mehaničkih dijelova opreme i kompletnih uređaja pouzdane kvalitete. Vi izmislite – mi isporučimo.

POLITIKA KVALITETA
Naše poduzeće se bavi trgovinom kvalitetnih proizvoda u duhu sustava osiguranja kvaliteta ISO 9001:2000. Naša paleta proizvoda se sastoji isključivo od atestiranih proizvoda certificiranih proizvođača.

NAŠI DOBAVLJAČI
Izbor naših dobavljača vršimo pažljivo. U našem portfoliju se nalaze kvalitetni domaći i Europski dobavljači a i dobavljači s dalekih destinacija.

KONTAKTI

Molimo izvolite nas slobodno kontaktirati.

GÉZA JUHÁSZ 
Direktor

Telefon:
+3630 960 7109

Email:
geza.juhasz@humanex-tech.com

Telefon: +36 1 611 2628
Fax: +36 1 6112629

Adresa ureda: 1116 Budapest, Sopron út 64. II.em
Sjedište poduzeća: 1116 Budapest, Albertfalva utca 34.
Kontakti: info@humanex-tech.com

ÁRPÁD JUHÁSZ
Projekt Manager

Telefon:
+3630 411 3455

Email:
arpad.juhasz@humanex-tech.com

Kontakti:
+36 1 6112628

Email cím:
info@humanex-tech.com

Adresa ureda:
1116 Budapest, Sopron út 64.
Mađarska

Kontakti:
+36 1 6112628